Voor wie de groene vingers voelt kriebelen, is er goed nieuws: voortaan vind je in de bib van Massemen een zadenbibliotheek. De zadenbib is een samenwerking tussen de leden van de groep Moestuiniers Wetteren en omstreken en de bibliotheek. 

Wat is een zadenbib?

In een zadenbib kan je zaden van groenten, bloemen en kruiden gratis meenemen. In ruil wordt gevraagd om zelf zaden te oogsten en een deel ervan aan de zadenbib terug te schenken. Zo blijft de collectie op peil, krijgt ze een grotere variatie aan zaden en help je andere gebruikers.

Praktische info

 • De zadenbibliotheek bevindt zich in de uitleenpost van Massemen.
 • Als lid van de bibliotheek kan je er gratis zaad van groenten, fruit, bloemen en kruiden meenemen.
 • Per kalenderjaar mag je 2 keer zadenzakjes meenemen, telkens maximum 5 zakjes en maximum 1 per soort.
 • Aan het gebruik van de zadenbibliotheek zijn geen leentermijnen of boetes verbonden. Er wordt wel gevraagd om als gebruiker zaden te oogsten van bloemen, kruiden en groenten uit de eigen tuin en om ze daarna aan de bib te schenken.
 • ​​​Ontdek het aanbod in de online zadencatalogus.

Zaden schenken

We streven naar een mooie en gevarieerde zadencollectie van verschillende groenten-, bloemen- en kruidenzaden. Daarbij kan jij ons helpen. Heb je groene vingers? Ben je een gepassioneerd moestuinier? Schenk ons dan zaden uit jouw eigen moestuin.

Aan welke voorwaarden moeten de zaden voldoen

 • De zaden zijn afkomstig van bloemen, kruiden of groenten. Bij groenten gaat de voorkeur uit naar erfgoedzaden. Groenten uit erfgoedzaden (‘heirloom’ in het Engels) zijn meer zaadvast dan deze uit hybride of F1-planten (planten die uit veredeling of kruising zijn ontstaan). 
 • De zaden moeten onbespoten en goed droog zijn
 • Je kan de zaden in bulk schenken met een minimumaantal van ongeveer 5 zakjes. Twijfel je aan het aantal? Neem contact op met Natasja.

Hoe bezorg je jouw zaden aan de bib

 • Je verpakt ze in stevig papier.
 • Je schrijft op de verpakking de juiste benaming van de zaden en het jaar van oogsten.
 • Je schrijft op de verpakking ook jouw naam, adres en telefoonnummer of mailadres. Dan kunnen we jou contacteren bij eventuele vragen.
 • Je geeft ze af in de bibliotheek van Massemen tijdens de openingsuren: maandag van 17 tot 19 uur, woensdag van 14 tot 16 uur, zaterdag van 10 tot 12 uur. Lukt het niet om langs te komen? Stuur dan een mail naar annie.bauwens@wetteren.be of natasja.de.deyn@telenet.be

Vragen of wil je als vrijwilliger meehelpen met de werking van de zadenbib?

Stuur een mail naar annie.bauwens@wetteren.be (bibliotheek Massemen) of natasja.de.deyn@telenet.be (Moestuiniers Wetteren en omstreken).

Je kan de volledige zadencollectie raadplegen via de MijnTuin.org.

Logo Moestuiniers Wetteren
Logo Mijntuin.org
C_Natasja_De_Deyn

Zadencatalogus

Ontdek het aanbod